top of page

COLLAGE

 Τα παλίμψηστα μέρος Α

 Αθήνα 


Η σειρά αυτή των κολλάζ φτιάχτηκε μέσα από την συλλογή αφισών από την περιοχή  των Εξαρχείων της Αθήνας.

Τα Εξάρχεια, ήταν εξαρχής μια ιδιαίτερη συνοικία των Αθηνών, και έφεραν από την σύσταση τους κατά τα τέλη του 19ου αιώνα το γονίδιο της αναρχίας. Πήγες αναφέρουν μάλιστα ότι οι πρώτοι αναρχικοί που εθεάθησαν στην περιοχή ήταν η «Συμμορία Μπονό» από την Γαλλία το Μάιο του 1912. Στην Αθήνα του Μεσοπόλεμο, τα Εξάρχεια είναι ήδη προσφιλής τόπος διαμονής αλλά και «στέκι» φοιτητών όπως επίσης καλλιτεχνών και πνευματικών ανθρώπων.

Ένα μέρος στο οποίο έμελλε να επικρατήσει η «ιδεολογική ηγεμονία» της αναρχίας και της αριστεράς, υποστηρικτές της οποίας δραστηριοποιούνταν στην περιοχή. Σήμερα, αν και έχει αλλοιωθεί ο αντιστασιακός τους χαρακτήρας, η περιοχή των Εξάρχειων εξακολουθεί να είναι ένα από τα ποιο ενεργά μέρη αναρχικής δράσης στην Αθήνα.

Το 1997 βρέθηκα εκεί για σπουδές. Η πρώτη επαφή με την μεγαλούπολη ήταν για μένα  πρωτόγνωρη.

Επικρατούσε χάος. Φασαρία, μποτιλιάρισμα, καυσαέριο, πολυκοσμία και σκουπιδαριό. Μια πόλη που είχε όμως ταυτόχρονα κάτι άκρος ελκυστικό και  ενδιαφέρων.

Επισκεπτόμουν συχνά τα Εξάρχεια για να προμηθευτώ υλικά ζωγραφικής. Δεν ένιωθα άνετα να βρίσκομε εκεί.  

Η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν την αγριάδα και την επιθετικότητα που ένιωθα να αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Όμως κάτι με τραβούσε εκεί.

Κατά βάθος μου άρεσε. Ένιωθα ένα διφορούμενο συναίσθημα  ανασφάλειας και οικειότητας που το αισθάνομαι ακόμη και σήμερα όταν βρίσκομαι εκεί, αν και τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ από τότε.

 Ένα κύριο χαρακτηριστικό των Εξαρχείων είναι η έντονη πολιτική φωνή τυπωμένη και κολλημένη στους τοίχους των γειτονιών της.  

Μια πληθώρα  πληροφοριών  τοποθετημένη η μια πάνω στην άλλη, ένας ανοιχτός διάλογος.

Αυθόρμητα, ξεκίνησα να ξεκολλάω αφίσες μαζεύοντας τες στο εργαστήρι μου.

Από το 2017  μέχρι  το 2021, συνδυάζοντας λέξεις και φωτογραφίες από τις αφίσες που είχα συγκεντρώσει, συνέθετα αλληγορικές εικόνες ως μια μορφή αφομοίωσης των πληροφοριών αλλά και μια ανάγκη  για συμμέτοχης σε αυτό τον οπτικό διάλογο που τόσο έντονα επικρατούσε στους δρόμους των Εξαρχείων.

Η δουλειά αυτή ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2022 με την αφισοκόλληση τυπωμένων αντίτυπων των πρωτότυπων κολλάζ σε κεντρικά σημεία στο κέντρο της Αθήνας και των Εξαρχείων.

Palimpsest   Part A

Athens 

This series of collages was created from a collection of posters from the Exarcheia area of Athens. Exarcheia was from the beginning a special district of Athens, and from its constitution at the end of the 19th century it carried the gene of anarchy. In fact, the first anarchists seen in the area were the "Bonot gang" from France in May 1912. In inter-war Athens, Exarcheia is already a popular place of residence and "hangout" for students as well as artists and intellectuals. A place where the 'ideological hegemony' of anarchy and the left, whose supporters were active in the area, was destined to prevail. Today, although its character of resistance has been altered, the Exarheion area is still one of the most active places of anarchist action in Athens.

In 1997, I was studying there. The first contact with the big city was new for me. It was chaos. Frenzy, traffic jams, exhaust fumes, crowds and garbage. But there was something extremely attractive and interesting about the city. I often visited Exarcheia to buy painting materials. I didn't feel comfortable being there. The truth is that I was afraid of the wildness and aggression that I felt hovering in the atmosphere. But something drew me there. Deep down I liked it. I felt an ambiguous feeling of insecurity and familiarity that I still feel today when I'm there, even though things have changed a lot since then.

A main characteristic of Exarcheia is the strong political voice printed and pasted on the walls of its neighbourhoods.  A wealth of information layered on top of each other, an open dialogue. Spontaneously, I started peeling off posters by collecting them in my workshop. From 2017 to 2021, combining words and photos from the posters I had collected, I composed allegorical images as a form of assimilation of information and a need to participate in this visual dialogue that was so prevalent in the streets of Exarcheia.

This work was completed in April 2022, with the posting of printed copies of the original collages on the streets of the city centre of Athens and Exarcheia.

Collage: About
Collage: Pro Gallery

Παλίμψηστα μέρος Β

Λειψία


Τα παλίμψηστα μέρος Β είναι μια προέκταση  των κολλάζ από τις αφίσες των Αθηνών, τα οποία έκανα στα πλαίσια του LIA International Art Residency  στην Λειψία το καλοκαίρι του 2021.

Η Λειψία έχει μια μακρά ιστορία στο χώρο της τυπογραφίας φέροντας ένα ιδιαίτερα δυνατό στιλ που μπορεί να διακρίνει κάνεις ακόμη και σε απλές αφίσες που κυριαρχούν μέσα στο αστικό τοπίο. Αυτό που με γοήτευσε μέσα στα πολλά σε αυτή την πόλη, ήταν ο ρομαντισμός μια παλιότερης εποχής έτσι όπως τον μοιράστηκε μαζί μου ένας φίλος όταν τον  ρώτησα πως λειτουργούν τα πράγματα με την αφισοκόλληση στην πόλη:

 « …αν θες να μάθεις τι παίζει στην πόλη πρέπει να κοιτάς τις αφίσες στο δρόμο, δεν πρόκειται να χάσεις τίποτα! Τα πάντα βρίσκονται διαθέσιμα εδώ, έξω, στον δρόμο.» Ξεκίνησα  να μαζεύω το υλικό μου πάντα με σεβασμό, από διάφορες περιοχές τις πόλης. Το αποτέλεσμα είναι αυτά τα τρία κολλάζ διαστάσεων 150 x 160 cm. Τα κολλάζ θα τα τοποθετήσω και πάλι  εκεί που τα μάζεψα. Στο δρόμο, σε μια μεγάλη σύνθεση που θα αποτελείτε από τα κολλάζ  τόσο της Λειψίας όσο και της Αθήνας.

 Palimpsest Part B

 Leipzig 

The palimpsest part B are an extension of the collages from the Athens posters, which I made as part of my work at LIA International Art Residency in Leipzig in the summer of 2021.

Leipzig has a long history of typography, bringing a particularly strong style that can be seen even in simple posters that dominate the cityscape. What fascinated me amidst the many in this city was the romance of an earlier era as shared with me by a friend when I asked him how things work with poster-making in the city: " ...if you want to know what's going on in the city you have to look at the posters on the street, you won't miss anything! Everything is available right here, out on the street."

I started to collect my material, always with respect, from different areas of the city. The result is these three collages measuring 150 x 160 cm. I will place the collages again where I collected them. On the street, in a large composition consisting of collages from both Leipzig and Athens.

Collage: About
Collage: Pro Gallery
bottom of page